Trocha historie

První vytvořená fotografie byla černobílá a pozoruhodné je, že taková zůstala více než sto let. Její název pochází z řeckých slov světlo a štětec, která říkají, že snímek se získá vlastně pomocí obrysů a světla. První negativ vznikl v roce 1826 a za další tři roky první fotografie. Za pár desítek let vznikly snímky barevné, ale nyní je vidět, že obliba těch původních se opět vrací.

Momenty, zachycené navěky

Každá fotografie je svým způsobem historickým záznamem. Jsou takové, které zachycují historii celého lidstva a takové, které mají význam jen pro Vás. Černobílé obrazy zachycují střípky ze života Vaší rodiny, kterých si velmi ceníte a jenž pro Vás mnoho znamenají. Ukazují Vám, jak žili ti, kteří již nejsou mezi Vámi ale Vy je máte navěky na svých fotografiích.